ธรรมชาติจากทะเล,  ธรรมชาติจากภูเขา

ทะเลทรายโกบี ของมองโกเลีย

ทะเลทรายโกบี เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือของจีนและทางใต้ของมองโกเลีย ทะเลทรายล้อมรอบด้วยเทือกเขาอัลไตและทุ่งหญ้าของประเทศมองโกเลีย เป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก อุณหภูมิในทะเลทรายโกบีผันผวนอย่างรวดเร็ว สามารถเปลี่ยนจาก 25 องศาฟาเรนไฮต์เป็น -30 องศาฟาเรนไฮต์ได้ภายในสองสามวัน อุณหภูมิสามารถสูงถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์และต่ำสุด -40 องศาฟาเรนไฮต์

แม้ว่าหิมะในทะเลทรายโกบีจะหายาก แต่เนินทรายก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นครั้งคราว สัตว์และนกกว่า 45 สายพันธุ์อาศัยอยู่ในทะเลทรายโกบี ได้แก่ อินทรีทองคำเสือดาวหิมะอูฐ หมี และเนื้อทราย ทะเลทรายโกบีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางไมล์ ความเร็วลมในทะเลทรายอาจสูงถึง 85 ไมล์ต่อชั่วโมง

มีพืช 400 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันในทะเลทรายโกบี ทะเลทรายโกบีประกอบด้วยระบบนิเวศที่แยกจากกันห้าระบบ ได้แก่ ที่ราบทะเลทรายโกบีตะวันออก ที่ราบทะเลทรายโกบีเลกส์ หุบเขากึ่งทะเลทรายจุนการ์ ที่ราบสูงอาลาซานที่ราบสูงกึ่งทะเลทราย และเทือกเขาเทียนซาน

ทะเลทรายโกบี เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือของจีนและทางใต้ของมองโกเลีย

ทะเลทรายโกบี การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

ทะเลทรายโกบีเคยเป็นบ้านของชนเผ่าโบราณต่างๆ นักโบราณคดีได้ค้นพบซากและสิ่งประดิษฐ์มากมายย้อนหลังไปถึง 35,000 ปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาราม Khamar ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่มีพระภิกษุกว่า 5,000 รูปก่อนที่จะถูกทำลายในระหว่างการกวาดล้างทางศาสนาในปี 1938 วัดสองในแปดสิบแห่งได้รับการสร้างขึ้นใหม่รวมถึงอาคารอื่น ๆ บางแห่ง ปัจจุบันลามะจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่น  

ทุกวันนี้ ความหนาแน่นของประชากรโดยรวมของทะเลทรายโกบีนั้นน้อยมาก โดยมีประชากรประมาณหนึ่งคนต่อตารางกิโลเมตร เนื่องจากสภาพแวดล้อมในทะเลทรายที่รุนแรง บุคคลและครอบครัวส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่อื่น ผู้ที่ตัดสินใจอยู่ต่อมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตแบบเร่ร่อน ย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

เลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์อื่นๆ เช่น แพะแคชเมียร์และอูฐ Bactrian บางครั้งคนเลี้ยงสัตว์จะย้ายสัตว์หลายครั้งในหนึ่งปี โดยต้องเดินทางไกลถึง 190 กิโลเมตร เพื่อค้นหาพื้นที่เล็มหญ้าที่สดใหม่ คนส่วนใหญ่มาจากมองโกเลีย แต่บางคนเป็นชาวจีนฮั่น ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เอเชียตะวันออก

ทัศนคติของจีนต่อทะเลทรายโกบีค่อนข้างตรงกันข้าม พวกเขามองว่าเป็นหนทางสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องจัดการ บางทีถึงกับเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ตัวอย่างเช่น การเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนถูกจำกัดเพื่อให้การทำเหมืองสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ผลกำไรและการสร้างงาน แต่ยังก่อให้เกิดมลพิษอีกด้วย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  gclub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น