Israel Nature Photography by Ary

פעילויות צילום

כל הפעילויות המוצעות נועדו לעזור לך לצלם את התמונות הטובות ביותר באתרי הטבע היפים ביותר בישראל.

דרך קורסים למתחילים, התמחות בשטח לצלמים מתקדמים או במהלך טיולים עם צלמים אחרים, תגבר אהבתך לחיות, לצמחים ולנופים של ארץ ישראלי.

פעילויות אלו יקחו אותך למדבריות, יערות, חופים או הרים מזריחה עד שקיעה, אבל גם בלילה.
ננצל את הזדמנויות שמציעה כל עונה: יש תמונות שתהיו פחות או יותר אפשריות: כלניות פורחות בתחילת האביב, שיטפונות של הנחלים בנגב בחורף, נדידת ציפורים בסתיו בגולן, גשם כוכבים נופלים בקיץ

אתי תגיע למקום הנכון בזמן הנכון כדי לעזור לך לצלם בתמונות שלך את התופעות היפות ביותר של הטבע הישראלי.