Israel Nature Photography by Ary

31/05/2019 – בוק משפחתי לכבוד בר המצווה של יוחאי

לכבוד בר המצווה של יוחאי, כל המשפחה הגיע ליער יתיר ולסוסיא לצילום משפחתי.

נא ללחוץ על אחד התמונות כדי להגדיל אותה ולפתוח את הגלריה.

[foogallery id="12242"]