Israel Nature Photography by Ary

קורסים

טיול צילום שקיעה ושביל החלב

בשבוע שעבר הייתה לי ההזדמנות להדריך קורס צילום בשטח בנושא שקיעת ושביל החלב. יצאנו עם 4 בוגרי קורסי צילום שלי לסוף יום באמצע המדבר, רחוק מכל זיהום אור ל-4 שעות של צילום של שתי תופעות טבע עוצרות נשימה.

מבוא לתכניקת ה-"sparks"

אמש ארגנתי לבקשת המיוחדת של אחד התלמידים שלי, מבוא לטכניקת ה-"sparks". טכניקה זו קרובה ל-"light painting ", משתמש בניצוצות שנוצרו על ידי ספינינג במהירות גבוהה של צמר פלדה באמצע שריפה כדי לייצר אפקטים מיוחדים בתמונות. נפגשנו במנהרה מכוסת בגרפיטי, בסמוך…
Read more